“Tuomisalo och Marin uppträder regelbundet tillsammans, och duons musicerande var genomgående suveränt. Speciellt fängslades jag av den intensiva tolkningen av Duke Ellingtons (1899-1974) Sultry sunset. Tuomisalo utnyttjade saxofonens breda uttrycksskala från sammetslena legaton och pianissimon till mustigare och mer genomträngande klanger. Marin bidrog med rytmisk flexibilitet, fina solon och vid behov även med virtuosa löpningar.” (Hbl, Anna Pulkkis. 7.7.2017)